Oferta

Profil działalności Spółki dotyczy branży sanitarnej i ogólnobudowlanej.

Szeroka oferta usługowa obejmuje m.in.:

 • projektowanie i nadzorowanie w budownictwie
 • kierowanie robotami budowlanymi
 • nadzorowanie nad realizacją budów
 • opracowywanie kosztorysów
 • pełnienie obowiązków inwestora zastępczego
 • doradztwo techniczne

Zakres wymienionych usług dotyczy instalacji, sieci i urządzeń:

 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • wentylacyjnych
 • gazowych

Firma nasza zajmuje projektowaniem sieci i przyłączy sanitarnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych dla obiektów budowlanych wszystkich rodzajów. Ponadto opracowujemy plany zagospodarowania terenu oraz wykonujemy adaptacje projektów typowych.

Sporządzamy kosztorysy, dotyczące projektowanych inwestycji i kosztorysy do przetargów, wymagane podczas procedury zamówień publicznych. Posiadamy także uprawnienia bez ograniczeń do kierowania lub nadzorowania nad realizacją robót budowlanych.