Wybrane realizacje

 • Klasztor OO. Franciszkanów w Lęborku, Poznaniu, Ostródzie, Kwidzynie oraz wykonanie koncepcji przebudowy i modernizacji klasztoru w Wilnie
 • Szkoły na terenie gminy Sierakowice - szkoła w Tuchlinie, szkoła w Lisich Jamach (wszystkie branże)
 • Szkoła w Sławsku, gm. Sławno
 • Hala kupiecka w Lęborku przy Al. Niepodległości
 • Budynek biurowy Zakładu Energetycznego w Lęborku
 • Nadzór nad budową Parku Praw Natury w Puzdrowie
 • Nadzór nad rozbudową szkoły podstawowej w Puzdrowie
 • Nadzór nad budową kanalizacji w Strzepcz-Tłuczewo w gminie Linia
 • Nadzór nad budową hali NEXTCOM w Lęborku
 • Nadzór nad przebudową i rozbudową zespołu szkół w  Królewskiej
 • Nadzór nad budową przetwórni mięsa DZIUBEK w Bukowinie
 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku na świetlicę wiejską w Paczewie gm. Sierakowice
 • Nadzór nad budową budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej „Perspektywa” w Lęborku
 • Nadzór przychodni zdrowia w Linii
 • Projekt i nadzór nad budową stacji uzdatniania wody w Sierakowicach
 • Projekty branży sanitarnej dla budynków mieszkalnych, realizowanych przez firmę deweloperską ORLEX z Wejherowa
 • Projekty branży sanitarnej dla budynków mieszkalnych oraz myjni samochodowych, realizowanych przez firmę deweloperską VEGA INWEST z Wejherowa
 • Projekty branży sanitarnej i ogólnobudowlanej dla inwestycji realizowanych przez gminy powiatu lęborskiego, wejherowskiego i kartuskiego
 • Projekt systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych EKODOLINA w Łężycach